مراسم برگزاری «چهارمین دوره دوسالانه کتاب معماری وشهرسازی؛جایزه دکترمنوچهرمزینی»


دویست و چهل و سومین گفتمان هنر و معماری

چهارمین دوره دوسالانه کتاب معماری و شهرسازی
جایزه دکتر منوچهر مزینی

سخنرانان:
ایرج اعتصام
احمد سعیدنیا
خوبچهر کشاورزی
اسکندر مختاری
پرویز مزینی

زمان: چهارشنبه ۲۱ تیر ماه ۱۳۹۶، ساعت ۱۵:۳۰ الی ۱۸
مکان: موزه هنرهای دینی امام علی (ع)، خیابان ولیعصر، بالاتر از ظفر، بلوار اسفندیار، پلاک ۳۵


انجمن مفاخر معماری ایران

مطلبی دیگر
شصت و سومین نشست از سلسله نشست های تخصصی شرکت عمران و بهسازی شهری ایران برگزار می شود