مسابقه‌ی عکاسی نشنال جئوگرافیک ۲۰۱۷

 

موضوع مسابقه‌ی عکاسی امسال نشنال جئوگرافیک طبیعت، شهر، و مردم است. داوران به‌دنبال عکس‌هایی هستند که «داستان» مکان و لحظات الهام بخشی که تجربه کرده‌اید، را توصیف کند.

اطلاعات بیشتر

تقویم:

آخرین مهلت ارسال عکس: ۹ تیر ۱۳۹۶ / ۳۰ جون ۲۰۱۷

جوایز:

جایزه‌ی اعظم: تور ده روزه‌ی جزایر گالاپاگوس با «National Geographic Expeditions»

هر دسته سه برنده دارد:

  1. ۲۵۰۰$ حدود ۹ میلیون تومان
  2. ۷۵۰$ حدود ۲.۸ میلیون تومان
  3. ۵۰۰$ حدود ۱.۸ میلیون تومان

 

National Geographic

مطلبی دیگر
جلسۀ دفاع از پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد مطالعات معماری ایران، دانشگاه تهران