اولین کارگاه رندر واقعیت مجازی با کرونا

[درباره ورکشاپ]
در این کارگاه موتور رندر کرونا به همراه رندرهای سه بعدی واقعیت مجازی از طریق عینکهای سه بعدی و افزونه مجازی آموزش داده می شود.

مدرس:
شیرزاد بهرامی


شروع دوره: ۲۵ خردادماه ۱۳۹۶ به مدت چهار روز (روز های پنجشنبه)
مکان: تهران، خیابان فردوسی، خیابان سرهنگ سخایی، دانشگاه هنر(باغ ملی)، دانشکده معماری و شهرسازی
هزینه ثبت نام: ۳۰۰ هزار تومان

دانشگاه هنر
مطلبی دیگر
نشست حاشیه نشینی و فقر شهری