اولین کنفرانس ملی نمادشناسی در هنر ایران، با محوریت نمادهای بومی

برگزار کننده: دانشگاه بجنورد

آدرس:
تلفن ثابت:
فکس:
ایمیل دبیرخانه:

اهداف کنفرانس:

 

بحث و تبادل نظر میان پژوهشگران، اساتید و دانشجویان در حوزه نمادشناسی

دست یابی به الگوهای هویت مدار از طریق مطالعه نمادهای بومی

استفاده به هنگام از نمادها در حوزه های مختلف هنر و ادب فارسی با توجه ظرفیتی های نهفته در آن ها

شناخت مفاهیم عمیق نمادها و لزوم ارائه راهکارهـای نوین در راستای انتقال مفاهیم فرهنگی و هنری نمادین به نسل های آینده

روش شناسی پژوهش در زمینه نمادهای ادبی و بصری

نمادشناسی و اسطوره گرایی در طول تاریخ

نماد و مقتضیات جهان معاصر

بررسی رابطه نمادینه های بصری با حوزه علوم دیگر

بررسی نماد در هنراسلامی، هنر ایران، هنر بومی و ارتباط آن با هنر کشورهای دیگر

توجه دادن به نقش فرهنگی و نمادها در شخصیت سازی در دنیای معاصر و تأثیر و تأثر آن بر فرهنگ و هنر ایران

ترغیب هنرمندان جوان به تولید شخصیت هایی بومی و ملی با توجه به ارزش ها و فرهنگ ایرانی

بررسی نقش و اهداف فرهنگی ، نمادهای تولیدی جهان غرب در فرهنگ و هنر ایران

محورهای کنفرانس:


نمادگرایی در هنرهای دستی و بومی: سفالینه ها، دست بافته ها، آثار فلزی، آثار چوبی، نگارگری و انواع نگاره ها، پوشاک.

نمادگرایی در آیین و مراسمات بومی: ورزش ها، بازی ها، رقص محلی، مراسمات شادی و عزاداری ها. نمادشناسی در تمدن اسلامی.

نمادشناسی متون ادبی و اشعار بومی

نماد در ایران باستان

مطالعات میان رشته در خصوص نمادشناسی

زبان نمادین هنر

پیشینه نمادشناسی در ایران

نمادگرایی در گرافیک: آثار چاپی، پوستر، کلیه روش های تبلیغاتی، طراحی آرم، طراحی محیطی و منظر

نمادگرایی در تزیینات وابسته به معماری: آثار گچی، چوبی، کاشی کاری، آجرکاری و سایر حرف مربوطه


تاریخ پایان ارسال مقاله: ۱۳۹۶/۰۷/۱۰
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۶/۰۸/۱۰

مطلبی دیگر
نمایشگاه عکس شهر به من نگاه کن