اولین همایش بین المللی مرمت معماری و مقاوم سازی بناهای تاریخی

برگزار کننده: دانشگاه هنر اسلامی تبریز
دبیرخانه همایش : تبریز،میدان ساعت،خیابان مصلی،مقصودیه،دانشکده معماری و شهرسازی هنر اسلامی تبریز
تلفن : ۵۴۱۹۹۷۰-۰۴۱۳           دورنگار: ۵۵۳۶۲۰۰-۰۴۱۳ / ۵۴۱۹۹۷۰-۰۴۱۳

الف) مرمت معماری و مقاوم سازی بناهای تاریخی
۱. نقش ارزش های فرهنگی تاریخی در مرمت و مقاوم سازی
۲. ارزش های معنوی و کاربردی در مقاوم سازی
۳. نقش کاربری های موزه ای و عملکردی در مرمت و مقاوم سازی
۴. فن آوری های جدید در مقاوم سازی
۵. مقاوم سازی گونه های مختلف معماری (پل-خانه-بازار-کاروانسرا-کارخانه و …)
۷. مقاوم سازی در مقیاس شهر،بافت و مجموعه تاریخی
۸. شیوه های مداخله و مصالح نوین مورد استفاده در مرمت و مقاوم سازی
ب) ساختار و سازمان در مقاوم سازی بناهای تاریخی
۱. جایگاه مقاوم سازی یناهای ارزشمند تاریخی-فرهنگی در مقررات ملی ساختمان
۲. جایگاه جامعه مشاوران و پیمانکاران در توسعه مقاوم سازی
۳. توالی منطقی در تهیه-ارزیابی-تحلیل و طراحی پرژوه مقاوم سازی
۴. نظام مهندسی و مرمت و مقاوم سازی
۵. جایگاه و نقش سازمان های مداخله گر در مقاوم سازی
(میراث فرهنگی-شهرداری-راه و شهرسازی-عمران و بهسازی و …)
ج) مقاوم سازی بناهای تاریخی و زلزله
۱. جایگاه تخصصی های مختلف در مقاوم سازی بناهای تاریخی
۲. روش های حفاظت در برابر زلزله
۳. درس آموخته شده از زلزله های اخیر

آخرین مهلت ارسال مقالات : شهریور ۱۳۹۵
اعلام نتایج داوری : هفته اول مهر ماه ۱۳۹۵
مطلبی دیگر
نمایشگاه «مروری بر آثار دو هو سو»