تشکیل موسسه پژوهشی شهر و مسکن بین وزارت راه و دانشگاه تهران

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه‌وشهرسازی، امروز (یکشنبه ۴ مهرماه) تفاهم‌نامه تأسیس موسسه پژوهشی شهر و مسکن بین وزیر راه‌وشهرسازی و رئیس دانشگاه تهران در ۱۱ ماده به امضا رسید.

در مراسم امضای این تفاهم‌نامه که به امضای عباس آخوندی وزیر راه‌وشهرسازی و نیلی احمدآبادی رئیس دانشگاه تهران رسید، حامد مظاهریان معاون مسکن و ساختمان، پیروز حناچی معاون معماری و شهرسازی، محمدسعید ایزدی معاون وزیر و مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری ایران، محمد شکرچی زاده رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی حضور داشتند. همچنین علاوه بر رئیس دانشگاه تهران، روسای دانشکده‌های معماری و شهرسازی، هنر و عمران نیز در این مراسم حضور داشتند.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه‌وشهرسازی، تأسیس این موسسه آغاز همکاری‌های مشترک و دائمی بین سیاست‌گذاران حوزه مسکن و شهرسازی در وزارت راه‌وشهرسازی با صاحب‌نظران و پژوهشگران حوزه مسکن در دانشگاه تهران به‌عنوان دانشگاه مادر است.

ریاست هیئت‌امنای موسسه پژوهشی شهر و مسکن را عباس آخوندی وزیر راه‌وشهرسازی بر عهده دارد و حامد مظاهریان معاون مسکن و ساختمان نایب‌رئیسی آن را عهده‌دار خواهد شد.

جزئیات اساسنامه ۱۱ بندی موسسه پژوهشی شهر و مسکن
اساسنامه موسسه پژوهشی شهر و مسکن در ۱۱ ماده و سه تبصره به شرح زیر است:

در ماده یک که اهداف را شامل می‌شود ۵ هدف ذکرشده است که شاملِ تولید و اخذ دانش و فناوری موردنیاز برای به‌کارگیری در زمینه‌های مسکن و شهرسازی، ارتقا و تحکیم جایگاه علمی و فناوری کشور در زمینه‌های فوق‌الذکر در سطوح منطقه‌ای و بین‌المللی، توسعه فناوری‌های پیشرفته با توجه به طرح‌های کلان و برنامه‌های راهبردی وزارت راه‌وشهرسازی، مشارکت در تأمین نیروی انسانی متخصص موردنیاز برای توسعه حوزه‌های زیربنایی کشور و حفظ و گسترش ارتباط علمی صنعت و دانشگاه است.

همچنین وظایف این موسسه ۱۰ مورد پیش‌بینی‌شده است. این وظایف نیز شاملِ اجرای طرح‌های پژوهشی در عرصه نظام برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن، نظام‌مهندسی و مقررات ملی ساختمان، شهرسازی، معماری و تولید دانش نظری، بنیادی و کاربردی، فراهم آوردن مقدمات توسعه‌ای و عرضه خدمات مهندسی و مشاوره با بهره‌گیری از امکانات وزارت راه‌وشهرسازی و مراکز مرتبط و دانشگاه‌ها و مؤسسات ملی و بین‌المللی، ایجاد ارتباطات علمی مستمر با مؤسسات دانشگاهی و مؤسسات بین‌المللی در حوزه‌های موردنیاز وزارت راه‌وشهرسازی، همکاری با سایر مراکز پژوهشی، آموزشی و صنعتی فعال در کشور در زمینه‌های مرتبط با فعالیت‌های موسسه، تهیه و تدوین برنامه‌های آموزشی تحصیلات تکمیلی در حوزه مسکن و شهرسازی، برگزاری کنفرانس‌ها، سمینارها و همایش‌های موردنیاز در سطوح ملی و بین‌المللی، برگزاری دوره‌های آموزشی و کارگاه‌های پیشرفته تخصصی، شناسایی مشکلات و چالش‌های بخش مسکن و شهرسازی و پیشنهاد راهکارها و سیاست‌های مناسب به‌منظور حل مشکلات موجود، ارائه بسته‌های سیاستی و راه‌کارهای مناسب در راستای توسعه بخش مسکن و شهرسازی و درنهایت ایجاد و توسعه بانک‌های جامع اطلاعاتی است.

ارکان این موسسه را نیز هیئت‌امنا، کمیسیون دائمی، رئیس موسسه و شورای علمی و فنی تشکیل می‌دهند که ماده ۳ این اساسنامه است.

 ترکیب هیئت‌امنا در ماده ۴، شامل وزیر راه‌وشهرسازی به‌عنوان رئیس هیئت‌امنا، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه‌وشهرسازی به‌عنوان نایب‌رئیس هیئت‌امنا، رئیس دانشگاه تهران، معاون معماری و شهرسازی وزیر راه‌وشهرسازی، رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، معاون پژوهشی دانشگاه، رئیس پردیس هنرها‌ زیبا، رئیس پردیس دانشکده‌های فنی، رئیس کمیسیون علوم اجتماعی و رفتاری دانشگاه، مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری ایران، رئیس موسسه به‌عنوان دبیر هیئت‌امنا تشکیل می‌دهند. همچنین ماده ۴ که شامل تبصره یک این اساسنامه است می‌گوید رئیس موسسه از بین هیئت‌علمی دانشگاه فعال در حوزه راه، مسکن و شهرسازی با پیشنهاد مشترک رئیس دانشگاه تهران و وزیر راه‌وشهرسازی و با حکم رئیس دانشگاه برای مدت ۳ سال منصوب می‌شود.

در ماده ۵ که شامل وظایف و اختیارات هیئت‌امنا است آمده است: تعیین و تصویب برنامه‌ها، راهبردها و خط‌مشی‌ها، تصویب طرح تشکیلاتی، نمودار سازمانی و شرح وظایف گروه‌های پژوهشی، تصویب بودجه‌های جاری و سرمایه‌ای و صورت‌حساب‌های مالی و ترازنامه سالانه، تصویب تغییرات پیشنهادی در اساسنامه، اتخاذ تصمیم در مورد نحوه تأمین و جذب منابع مالی موردنیاز، تصویب آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اداری، مالی در چهارچوب مقررات دانشگاه، بسترسازی و آماده‌سازی زمینه برای تحقق همکاری‌های مشترک از طریق انجام پژوهش‌های کاربردی و اتخاذ تصمیم درباره سایر موضوعات وظایف و اختیارات هیئت‌امنای موسسه با توجه به قوانین و مقررات دانشگاه تهران است.

ماده ۶ تحت عنوان کمیسیون دائمی هیئت‌امنا شناخته می‌شود و در تعریف آن آمده است: اعضای کمیسیون دائمی هیئت‌امنا با پیشنهاد اعضای هیئت‌امنا در اولین جلسه مشخص می‌شود و وظایف آن عبارت است از تهیه دستور جلسات هیئت‌امنا و بررسی و پیگیری موارد ارجاعی از سوی هیئت‌امنا. این ماده تبصره‌ای دارد که تحت عنوان تبصره ۲ معرف شده و می‌گوید: این کمیسیون حداقل هر ۳ ماه یک‌بار تشکیل جلسه خواهد داشت و کلیه پیشنهادهای رئیس موسسه قبل از طرح در جلسه هیئت‌امنا باید به تصویب این کمیسیون برسد.

ماده ۷ نیز در هفت‌بند تحت عنوان وظایف و اختیارات رئیس موسسه عنوان‌شده است که آن وظایف و اختیارات نیز شامل اجرای مصوبات هیئت‌امنا، اداره موسسه، طراحی ساختار سازمانی، طرح‌ها و برنامه‌های موردنیاز و ارائه آن‌ها به هیئت‌امنا، پیشنهاد معاونان، مدیران واحدها و دیگر مسئولان اجرایی «موسسه» برای صدور احکام مربوطه طبقه مقررات، تنظیم بودجه و تراز سالیانه و ارائه آن از طریق کمیسیون دائمی هیئت‌امنا برای بررسی و تصویب هیئت‌امنا، برقرار ارتباط با مؤسسات علمی و صنایع کشور برای ارائه و کسب خدمات و جذب طرح‌های پژوهشی، برقراری ارتباطات بین‌المللی در چهارچوب مصوبات دانشگاه تهران و مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و درنهایت انعقاد قرارداد برای پیشبرد اهداف موسسه در چهارچوب سیاست‌ها و مقررات مربوط مصوب هیئت‌امنا است.

ماده ۸ نیز شامل ترکیب شورای علمی و فنی است که در آن رئیس موسسه به‌عنوان رئیس شورا، معاون پژوهشی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، معاون پژوهشی موسسه، سه نفر از میان کارشناسان و یا مدیران کل وزارت راه‌وشهرسازی و یک نفر از اعضای هیئت‌علمی دانشگاه تهران با معرفی معاون پژوهشی دانشگاه است.

ماده ۹ وظایف و اختیارات شورای علمی را تعیین کرده و آورده است: بررسی و تصویب طرح‌ها و پروژه‌های پژ‌وهشی، بررسی و پیشنهاد محورها و برنامه‌های پژوهشی و آموزشی و بررسی و تائید همکارهای داخلی و بین‌المللی است.

ماده ۱۰ نیز شامل گروه‌های پژوهشی موسسه است که ۴ گروه را تعیین کرده و آن‌ها را شامل گروه اقتصاد و مسکن، گروه معماری و شهرسازی، گروه علوم اجتماعی و رفتاری و گروه ساختمان و ابنیه معرفی کرده است. در تبصره ۳ نیز آمده است: در صورت نیاز گروه‌های پژوهشی جدید به پیشنهاد کمیسیون دائمی و تصویب هیئت‌امنا ایجاد می‌شود.

ماده ۱۱ نیز شامل امور اداری مالی و مالکیت‌هاست و در توضیح آن آمده است: امور اداری مالی موسسه مطابق مقررات و آیین‌نامه‌های مصوب هیئت‌امنای موسسه و دانشگاه است، دارایی‌های فکری کسب‌شده از اجرای پروژه‌ها و طرح‌های پژوهشی در موسسه متعلق به وزارت راه‌وشهرسازی است، در صورت انحلال موسسه، اموال و دارایی‌های موسسه پس از تسویه دیون به دانشگاه منتقل خواهد شد.

در پایان این اساسنامه آمده است: این اساسنامه در ۱۱ ماده و سه تبصره در تاریخ ۲۸ شهریورماه ۹۵ به تصویب دکتر عباس آخوندی وزیر راه‌وشهرسازی و دکتر محمود نیلی احمدآبادی رئیس دانشگاه تهران رسید و از تاریخ امضا قابل‌اجرا است.

منبعپایگاه خبری وزارت راه‌وشهرسازی

مطلبی دیگر
📽آلخاندرو آراوِنا: فلسفه ی معماری من ؟