عکاسی، ابزاری برای ثبت معماری؛ استادیوم ملی المپیک کامبوج

ورجیل سایمون برتراند، عکاس فرانسوی، از استادیوم ملی المپیک کامبوج عکس‌های منحصربه‌فردی تهیه‌کرده است. این استادیوم به‌عنوان یکی از برجسته‌ترین پروژه‌های معماری کامبوج  توسط ون مولیوان برای مسابقات المپیک آسیای شرقی طراحی‌شده بود که هرگز برگزار نشد. برتراند که نگران تخریب این استادیوم در آینده بود، سال گذشته به کامبوج سفر کرد تا عکس‌های ماندگاری از این استادیوم زیبا ثبت کند. این تصاویر را در ادامه خواهید دید:

vann-molyvann-olympic-stadium-phnom-penh-cambodia-virgile-simon-bertrand-photography_dezeen_2364_col_7 vann-molyvann-olympic-stadium-phnom-penh-cambodia-virgile-simon-bertrand-photography_dezeen_2364_col_8 vann-molyvann-olympic-stadium-phnom-penh-cambodia-virgile-simon-bertrand-photography_dezeen_2364_col_10 vann-molyvann-olympic-stadium-phnom-penh-cambodia-virgile-simon-bertrand-photography_dezeen_2364_ss_0-1024x732 vann-molyvann-olympic-stadium-phnom-penh-cambodia-virgile-simon-bertrand-photography_dezeen_2364_ss_1-1024x732 vann-molyvann-olympic-stadium-phnom-penh-cambodia-virgile-simon-bertrand-photography_dezeen_2364_ss_2-1024x732 vann-molyvann-olympic-stadium-phnom-penh-cambodia-virgile-simon-bertrand-photography_dezeen_2364_ss_3-1024x731 vann-molyvann-olympic-stadium-phnom-penh-cambodia-virgile-simon-bertrand-photography_dezeen_2364_ss_4-1024x732 vann-molyvann-olympic-stadium-phnom-penh-cambodia-virgile-simon-bertrand-photography_dezeen_2364_ss_5-1024x732 vann-molyvann-olympic-stadium-phnom-penh-cambodia-virgile-simon-bertrand-photography_dezeen_2364_ss_6-1024x732 vann-molyvann-olympic-stadium-phnom-penh-cambodia-virgile-simon-bertrand-photography_dezeen_2364_ss_7-1024x732

منبع:دیزین

مطلبی دیگر
وقتی شهری جایی برای مردگانش نداشته باشد