فقر را چطور کاهش دهیم؟ با اصلاح خانه‌ها!

در سال ۱۹۸۵، پل فولروس، مهندس معمار، از طرف یک گروه محلی به این چالش فراخوانده شد تا «مانع بیمار شدن انسان‌ها» در جامعه فقیر و بومی کوچکی در جنوب استرالیا شود. شرح ماموریت: ورای دارو فکر کنید و محیط محلی را تعمیر کنید. در این گفت‌وگوی سرزنده و تأثیرگذار، فولروس پروژه‌هایی را شرح می‌دهد که از سوی «Health Habitat» اجرا شده است، سازمانی که از طریق تعمیرات و  طراحی کاربردی در استرالیا و خارج از آن برای کمک به کاهش فقر فعالیت می‌کند.

مطلبی دیگر
قطارهای سریع‌السیر فرانسه چگونه با هواپیما و اتوبوس رقابت می‌کنند؟