همه‌ی پاریس در یک بنا

مترجم: فرزین خاکی


اگر بالا و پایین شهر یکی شود، و اگر فقیر و پول‌دار، متخصص و کارگر و خیلی متضادهای دیگر مجبور شوند در یک جا خانه بسازند و کنار هم زندگی کنند چه پیش خواهد آمد؟ طرحی که گروه معماری فرانسوی برای مسابقه‌ی شهرداری پاریس ارائه کرده، کنایه‌ای جالب را در قالبی طراحانه بیان کرده است. آن‌ها خانه‌های پاریس را به چند تیپ مشخص تقسیم کرده و همه را در مجتمعی یک‌پارچه گرد هم آورده‌اند. سقف‌های شیروانی و صاف، نماهای پرکار و ساده، ساختمان‌های چند طبقه و کوتاه و کلی پارادوکس دیگر در یک حجم عجیب جا گرفته‌اند. اگرچه معمارها سعی کرده‌اند با هم‌باد کردن سطوح و استفاده از گیاهان کمی این مجتمع را منسجم‌تر جلوه دهند، اما کماکان حرف اصلی این کار را تفاوت‌های فاحش و طنزآمیز آن می‌زنند.

[divider]منابع[/divider]
منبع: [button color=”yellow” size=”normal” alignment=”none” rel=”follow” openin=”samewindow” url=”https://www.designboom.com/architecture/martin-trottin-paris-par-nous-paris-pour-nous-01-31-2016/”]designboom[/button]

منبع‌برگردان: [button color=”blue” size=”normal” alignment=”none” rel=”follow” openin=”samewindow” url=”http://yanondesign.com/1394/11/marin-trottin-proposes-innovative-housing-project-for-paris”]yanondesign[/button]

مطلبی دیگر
دیوارها چشم دارند: بهترین عکس‌های شهری