مستند ایستگاه راه‌آهن ورشو، اثر کریستف کیشلوفسکی

کارگردان مشهور لهستانی (کریستف کیشلوفسکی)[۱] در این مستند کوتاه نگاهی دارد به شرایط و فضای امنیتی ایستگاه راه‌آهن مرکزی ورشو، یکی از معروف‌ترین بناهای کشور لهستان در دهه‌ی ۷۰ و هرج‌ومرجی که موقع تاخیر قطار میان مسافران رخ می‌دهد.

پی‌نوشت

[۱] کارگردان و فیلم‌نامه‌نویس اهل کشور لهستان و سازنده‌ی سه‌گانه‌ی، سه‌رنگ

مطلبی دیگر
در برابر فساد هیچ نمی گوییم! بخش دوم گفتگو با مهندس سیدمحمدباقر طباطبایی