برنامه‌ی «اوبر» برای قرار دادن افراد بیشتر در خودروهای کم‌تر

«اوبر» با آرزوی بزرگ حذف شلوغی و آلودگی‌ها کارش را شروع نکرد؛ اما وقتی‌که این شرکت رشد کرد، تراویس کالانیک از مؤسسان این شرکت، فکر کرد که ممکن است راهی باشد تا مردم با استفاده از این نرم‌افزار در مسیرهای یکسان باهم رانندگی کنند و بنابراین هزینه‌ها و اثرات کربن دی‌اکسید را در طول راه کاهش دهد. نتیجه آن: اوبرپول ،همان سرویس رفت‌وآمد کارکنان است که در ۸ ماه اول توانست ۱۲.۷ میلیون کیلومتر از سفرهای جاده‌ای کم کند و همچنین ۱٫۴۰۰ تن از کربن دی‌اکسید را از هوای لس‌آنجلس کم کند. اکنون کالانیک می‌گوید که خودروهای اشتراکی می‌توانند برای مناطق خارج شهری هم به کار گرفته شوند. او می‌گوید «با داشتن فناوری که امروزه همراه همه ما هست و با اندکی مقررات هوشمندانه ما می‌توانیم همه خودروها را به یک خودرو اشتراکی تبدیل کنیم و اصلاح شهرها را از همین امروز آغاز کنیم»

منبع:TedTalk

مطلبی دیگر
مسکن اجتماعی، کالای مصرفی یا زیر ساخت اقتصادی