اعلام نتایج و نمایش آثار برتر مسابقه طراحی معماری یک واحد تجاری (خودروبانک)

بنا بر اعلام دبیرخانه مسابقه طراحی معماری یک واحد تجاری ( خودروبانک )؛ نتایج مسابقه طی بیانیه ای به شرح زیر بیان گردید:

آثار برتر مسابقه طراحی معماری یک واحد تجاری ( خودروبانک )
سطح اول: سه طرح به کدهای زیر که دارای بیشترین امتیاز بودند:
– ۲۵۲۹۳۲۲۱ از اصفهان
– ۲۵۲۹۳۸۳ از تهران
– ۲۵۲۹۳۲۴۶ از همدان

سطح دوم: سه طرح به کدهای:
– ۲۵۲۹۳۲۰ از تهران
– ۲۵۲۹۳۱۲۸ از تهران
– ۲۵۲۹۳۹۷ از بابل

سطح سوم: دو طرح به کدهای:
– ۲۵۲۹۳۵۶  از تهران
– ۲۵۲۹۳۹۵ از مشهد

با عرض تبریک خدمت گروهای برگزیده و قدردانی از تمامی گروههای شرکت کننده، در پایان لازم به ذکر است که هیئت داوران در تمامی مراحل قضاوت، حذف سلایق فردی در سبک و زبان معماری و نحوه ارائه را مدنظر قرار داشته و اعلام می دارد که طرح های برگزیده لزوماً کامل ترین طرح و یا برآیند سلیقه و تفکر هیئت داوران نمی باشند.
هیئت داوران و کارفرمای محترم مسابقه خودروبانک همدان امید دارد، با برگزاری این مسابقه گامی کوچک در راستای اعتلای فرهنگ معماری کشور برد

اشته شده باشد.

سطح اول

سطح دوم

سطح سوم

 

بیانیه هیئت داوران مسابقه معماری خودروبانک:
مسیر معماری جهان در حدود دو سده است که به روند توسعه و تکنولوژی گره خورده و با توجه به گسترش نفوذ اتومبیل در زندگی امروز بشر، نیاز به خلق آثاری بدیع متناسب با این موضوع به شدت احساس می شود.

مسابقه معماری خودرو بانک که برای برخورداری از دانش صاحب نظران این عرصه برگزار گردید، بی گمان فرصتی گرانسنگ و فخیم بود و ما به عنوان هیئت داوران از تمامی شرکت کنندگان در آن به دلیل فعالیت در راستای ارتقاء حرفه ی معماری قدردانی نموده و حضورشان را ارج می نهیم.
همچنین، هیئت داوران از کارفرمای محترم مسابقه به جهت کمک ایشان و ارزش نهادن به اعتلای فرهنگ معماری، در میان جامعه سپاسگزاری می نماید و نیز از گروه معماری دانشکده هنر و معماری دانشگاه بوعلی سینا همدان، به دلیل مدیریت و انجام هماهنگی های لازم جهت برگزاری هر چه بهتر این مسابقه کمال تشکر و قدردانی را دارد.

هیئت داوران طی چند جلسه هماهنگی و داوری، از میان طرح های دریافتی در مرحله اول، ۴۲ طرح را واجد ویژگی هایی برای ارزیابی دانست و در مرحله دوم از میان آن طرح ها، ۱۹ طرح را جهت مرحله نهایی داوری انتخاب نمود.

آنچه که در بررسی ها مشخص گردید، این نکته ی مهم بود که مواردی را که از سوی هیئت داوران و کارفرمای محترم مسابقه به عنوان نکات اصلی مورد نظر در اختیار شرکت کنندگان نهاده شده بود، در هیچ یک از طرح ها به طور کامل و دقیق مورد توجه قرار نگرفته بود؛ لذا فارغ از میزان اهمیت هر یک از نکات، چالش اصلی داوری نحوه ی تعیین بهترین طرح ها در میان مجموعه طرح هایی بود که موارد خواسته شده را رعایت نکرده بودند.
اما در راستای پای بندی به روح مسابقه و نیز درخواست کارفرما و هیئت داوران، پس از بحث و بررسی استراتژی داوری بر این قرار گرفت که برای ارزیابی طرح ها، سه سطح تعیین شود و از میان آن طرح هایی که بیشترین توجه را به برنامه و معیارهای مسابقه نموده اند، در این سطوح بدون تقدم و تأخر قرار گیرند. تمامی جوایز از پیش تعیین شده با نظر هیئت داوران و کارفرمای محترم مسابقه به این طرح ها بر مبنای سطح بندی تعیین شده به این شرح تعلق می یابد:
سطح اول: لوح تقدیر و مبلغ ۵۰ میلیون ریال
سطح دوم: لوح تقدیر و مبلغ ۳۰ میلیون ریال
سطح سوم: لوح تقدیر مسابقه
ضمناً به تمامی افراد، گواهی شرکت در مسابقه اهدا می‌ گردد.

لینک مرتبط:  فراخوان مسابقه طراحی معماری یک واحد تجاری (خودروبانک)

 

 

مطلبی دیگر
معماری امعا و احشا: دروازه‌غار در عکس‌های عباس عطار