محلی شدن؛ چشمه جوشان راهکارها

اگر فکر می کنید نئولیبرالیسم در حال بلعیدن دموکراسی های نیم بند کشورهای در حال توسعه و به یغما بردن منابع طبیعی و تخریب محیط زیست در حداکثر ظرفیت در دسترس تکنولوژیک است! اگر معتقدید مگامال ها و فروشگاه های بزرگ و زنجیره ای مثل کوروش و هایپرمارکت و …..با نابودی کسب و کارهای کوچک و محلی و تصرف تمامی فضاهایی عمومی در کنار حمایت های پیدا و پنهان دولتی آینده ای تاریک را هم برای اقتصاد و هم برای دموکراسی رقم می زنند و اگر طرفدار دموکراسی ها خرد و از پایین و اقتصادهای محلی هستید این ویدئو را ببینید.

منبع:[button color=”white” size=”normal” alignment=”none” rel=”follow” openin=”samewindow” url=”http://www.localfutures.org/media-room/online-videos/animated-short-film-going-local-solution-multiplier/”]Local Futures[/button]

مطلبی دیگر
مستند تهران امروز (۱۳۵۶) | خسرو سینایی