بررسی منفعت اقتصادی درختان نیویورک از طریق سیستم جامع اطلاعات آن‌ها

مترجم: عاطفه سامه/ دانشجوی کارشناسی فضای سبز دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین


فضاهای عمومی، میدان‌ها و پارک‌ها در شهر نیویورک توسط دپارتمان پارک‌ها و بازسازی شهری اداره می‌شوند. در سال‌های اخیر، موسسه‌ای مسئول ایجاد برنامه‌های جدیدی در جهت آموزش به مردم شده تا آن‌ها را نسبت به اهمیت حفاظت از منظر شهر آگاه کند. یکی از این برنامه‌ها شمارش درختان است. در سال ۲۰۱۵، تعداد ۲۳۰۰ داوطلب گرد هم آمدند تا درباره درختان محیط زندگی خود آموزش ببینند و آگاه شوند که درختان در چه وضعیت و اندازه‌هایی هستند، به چه مراقبت‌هایی نیاز دارند و چگونه به محیط سود می‌رسانند؟ طی چند ماه، آن‌ها خیابان‌های ۵ بخش نیویورک را به همراه یک گروه از ناظران موسسه پیاده طی کردند تا بفهمند چه درختانی و با چه مشخصاتی را باید مطالعه کنند؟

 

در حال حاضر اطلاعات جمع‌آوری‌شده در این پیاده‌روی، در نقشه درختان شهر نیویورک گردآوری‌شده است. به کمک این نقشه می‌توان آمار هر یک از درختان ثبت‌شده را مشاهده کرد، و اطلاعات دیگری نیز در قالب یک سالنامه از فعالیت‌های مراقبت از درختان، تعداد کل گونه‌ها ارائه‌شده‌اند و می‌توان فهمید که درخت غالب در همسایگی هر فرد چیست؟


به هر درخت یک شماره منحصربه‌فرد اختصاص‌یافته و یک رنگ که گونه آن‌ها را نشان می‌دهد. علاوه بر این، محل دقیق آن در نقشه گوگل نمایش داده‌شده است. این کار بستری را ایجاد می‌کند که بر اساس آن می‌توان هرگونه مشکل احتمالی را گزارش داد و خلاصه‌ای از مزایای اکولوژیک و ارزش اقتصادی هر درخت را در یک گزارش مشاهده کرد. این فعالیت به این معنی است که به هنگام انتخاب درختی بر روی نقشه می‌توان مقدار حفظ آب باران را در هرسال مشاهده کرد و هزینه‌ای که هر درخت در هرسال ذخیره می‌کند را محاسبه کرد. همچنین مقدار کاهش آلودگی هوا نیز قابل‌مشاهده است.


منبع: archdaily

منبع برگردان: معمارمنظر

مطلبی دیگر
مسجدی به قدمت اسلام در الخرج پیدا شد