پشت‌بام‌ها: جزایری در آسمان

«پشت‌بام‌ها: جزایری در آسمان» کتاب جدیدی از انتشارات تاشن[۱] است که در آن زیباترین بام‌های جهان به نمایش گذاشته شده‌اند. در این کتاب بام‌ها، یا به‌عبارتی شهری‌تر، گریزگاه‌هایی برای دور شدن از زندگی روزمره‌ی شهری، از نیویورک تا سنگاپور دیده می‌شود.

منبع
theguardian
پی‌نوشت‌ها

[۱] Taschen

مطلبی دیگر
دَن فیلیپس و خلق خانه‌هایی از مصالح بازیافتی