سوگیموتو اغلب وقتی از سالن‌های سینما عکاسی می‌کرد که خالی بود تا در تصاویرش حس ترس و صحنه‌های آخرالزمانی به وجود آید.
سینراما دوم، هالیوود، 1993سوگیموتو اغلب وقتی از سالن‌های سینما عکاسی می‌کرد که خالی بود تا در تصاویرش حس ترس و صحنه‌های آخرالزمانی به وجود آید.

جلوه‌ی سینماهای روشنِ خموش؛ روایت کل فیلم در یک فریم

مترجم: محدثه عقبایی


هیروشی سوگیموتو [در بخشی از فعالیت‌های خود] از سالن‌های سینما عکاسی می‌کرده است. او دوربین را روی سه‌پایه قرار می‌داد و و شاتر آن را تا آخر فیلم باز می‌گذاشت. نتایج خارق العاده‌ای آن:

جلوه‌ی سینماهای روشنِ خموش

[divider]منبع[/divider]

[button color=”blue” size=”normal” alignment=”none” rel=”follow” openin=”samewindow” url=”https://www.theguardian.com/artanddesign/gallery/2016/mar/01/silver-screen-movie-theatres-photographs-hiroshi-sugimoto-in-pictures”]theguardian[/button]

مطلبی دیگر
زندگی در باغ‌های سلطان‌صاحب‌قران