سوگیموتو اغلب وقتی از سالن‌های سینما عکاسی می‌کرد که خالی بود تا در تصاویرش حس ترس و صحنه‌های آخرالزمانی به وجود آید.
سینراما دوم، هالیوود، 1993 سوگیموتو اغلب وقتی از سالن‌های سینما عکاسی می‌کرد که خالی بود تا در تصاویرش حس ترس و صحنه‌های آخرالزمانی به وجود آید.

جلوه‌ی سینماهای روشنِ خموش؛ روایت کل فیلم در یک فریم

مترجم: محدثه عقبایی


هیروشی سوگیموتو [در بخشی از فعالیت‌های خود] از سالن‌های سینما عکاسی می‌کرده است. او دوربین را روی سه‌پایه قرار می‌داد و و شاتر آن را تا آخر فیلم باز می‌گذاشت. نتایج خارق العاده‌ای آن:

جلوه‌ی سینماهای روشنِ خموش

منبع
theguardian
مطلبی دیگر
۳۰ پروژه برگزیده جایزه معماری استعداد جوان ۲۰۱۶