📽داستان فرزندخواندگی یک درخت؛ راهی‌ برای نجات بشریت

در این انیمیشن زیبا داستان بزرگ شدن پسر و نهال سیبی را خواهیم دید که پسر در کودکی کاشته است. این ویدیو به اهمیت تأثیر یک درخت بر اکوسیستم و کیفیت زندگی انسان‌ها و حیوانات می‌پردازد.

 Woodland Trust یک کمپین بریتانیایی است که تلاش می‌کند با همکاری مردم انگلستان از گونه‌های گیاهی در معرض خطر نابودی محافظت و از گرم شدن زمین و رشد آفات گیاهی جلوگیری کند. شعار این کمپین این است: ما همه به درختان نیاز داریم؛ برای کار. برای بازی، برای گشت‌وگذار و برای زندگی.

این کمپین اعلام کرده که انگلستان به نسبت سایر مناطق اروپا ازلحاظ پوشش درختی کمتری برخوردار است.

 Woodland Trust برنامه دارد تا با همکاری همه‌ی مردم بریتانیا حدود ۶۴ میلیون درخت در انگلستان بکارد و این کمبود را جبران کند. به ازای عضویت ماهانه مبلغ ۳ پوند دریافت و یک نهال سمان کوهی هدیه داده خواهد شد. برنامه‌ای موفق که با همکاری مردم کشوری را سبزتر خواهد کرد.

 

منابع:

[button color=”blue” size=”normal” alignment=”none” rel=”follow” openin=”samewindow” url=”https://www.theguardian.com/woodland-trust-64-million-trees/video/2016/oct/28/the-need-for-trees-follow-the-lifecycle-of-a-tree-video”]TheGuardian[/button]

[button color=”green” size=”normal” alignment=”none” rel=”follow” openin=”samewindow” url=”http://www.woodlandtrust.org.uk/”]Woodland Trust[/button]

مطلبی دیگر
۱۱ مسیر در جهت ساماندهی