خانه خود را نسازید، آن را کشت کنید!

شهرسازی به نام میچل یواخیم دیدگاه خود را درباره یک معماری طبیعی بیان می‌کند: خانه‌های دوست دار محیط زیستی که از خود گیاهان رشد می‌کند.

منبع:

Ted Talk
مطلبی دیگر
مسابقه معماری علیه دشمن؛ انتخابات امریکا، مناره های سویس و شاهزاده آقاخان