پژوهشکده ابنیه و بافت‌های تاریخی

سومین همایش بین المللی معماری دست‌کند؛ میراث معماری دست‌کند برای نسل‌ها

پژوهشکده‌ی ابنیه و بافت‌های فرهنگی- تاریخی در نظر دارد سومین همایش بین‌المللی معماری دست‌کند را در مهر ۱۳۹۷ برگزار نماید. توجه مجامع علمی و حرفه ای جهانی به ...
کانال تلگرام
اینستاگرام