شورای شهر تهران

هم‌اندیشی آسیب شناسی حقوقی نحوه تعامل شورا و شهرداری در شهر تهران

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران موضوع: هم‌اندیشی آسیب شناسی حقوقی نحوه تعامل شورا و شهرداری در شهر تهران باحضور: دکتر روح اله علیخان گرگانی/ دبیر نشست...
کانال تلگرام
اینستاگرام