شورای شهر تهران

تصویر تهران‌آباد در خشت خام

محمدعلی نجفی نیز بالاخره در فرایندی که به روحوضی اشک‌آوری می‌ماند استعفا داد و از شهرداری تهران کنار رفت. این‌روزها شورای شهر تهران و فضای رسانه‌ای نزدیک به اصلاح‌طلبان چنان گرم مباحثات درباره جانشین او شده است که گویی نه خانی آمده و نه خانی رفته است. گویی کاملاً طبیعی است که کسی نداند دلیل انتخاب نجفی چه بود و چرا نتوانست دوام بیاورد. مهم‌تر از اینها کارنامه او برای رفع بحران‌های پیش‌روی تهران چه بود و جانشین او با چه عزم و تدارک متفاوتی روانه بهشت خواهد شد.

هم‌اندیشی آسیب شناسی حقوقی نحوه تعامل شورا و شهرداری در شهر تهران

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران موضوع: هم‌اندیشی آسیب شناسی حقوقی نحوه تعامل شورا و شهرداری در شهر تهران باحضور: دکتر روح اله علیخان گرگانی/ دبیر نشست...
کانال تلگرام
اینستاگرام