رکود مسکن

جای خالی استارتاپ‌های معمارانه

مقایسه میان رویدادهای معماری با رویدادهای تخصص‌های دیگر فاصله معناداری را نشان می‌دهد. رویدادهای معماری حتی در دوران رکود فعلی همچنان هزینه محور، بدون مسئله و نمایشی هستند در حالی که استارتاپ‌های برگزار شده در تخصص‌های دیگر با رویش‌های مواجهیم که نه تنها یک کسب و کار جدید و پایدار ایجاد می‌کنند بلکه در حال پاسخ‌دهی به یک نیاز مغول مانده یا ضروری نیز هستند با توجه به هم‌پیوندی حوزه معماری به اقتصاد ساخت‌وساز و از سوی دیگر پریشانی فضای زیستی مردم، به نظر می‌رسد ظرفیت عظیمی در حوزه استارپ‌های معمارانه وجود دارد که می‌توان به دلایل این غفلت اشاره داشت.
کانال تلگرام
اینستاگرام