دکتر احمد اخلاصی

گفتمان هنر و معماری «مهارت ها و توانمندی ها در زمینه تکنولوژی؛ انرژی و فن ساختمان»

دانشگاه پارس با همکاری انجمن مفاخر معماری ایرانسلسله نشست­ هایی با عنوان «ضرورت تحول در آموزش معماری کشور هریک از نشست ­ها به یکی از مهم­‌ترین چالش ­های آموز...
کانال تلگرام
اینستاگرام