پس از تکمیل اطلاعات زیر، گذرواژه برای شما ارسال می‌شود.

دفتر طراحی پژوهی مشکات (محسن اکبرزاده و علی اکبرزاده)

اعلام برندگان مسابقه محدود طراحی مجتمع اداری سازمان منطقه آزاد چابهار

جلسه‌ی داوری این مسابقه با حضور نماینده‌ی کارفرما، آقای مهندس رستم بیلده و گروه داوران؛ آقای افشین فرزین، امیرحسین طاهری و خانم شیوا آراسته در محل دفتر منطقه آز...