آپاراتخانه

معماری چگونه می تواند روابط اجتماعی را بهبود بخشد؟

جین گَنگ از معماری برای ایجاد روابط استفاده می‌کند. در این بازدید سرگرم‌کننده از کارهای او، گَنگ ما را به ساختمان‌های بزرگ و کوچک دعوت می‌کند: از یک مرکز عمومی ...

تد: بازآفرینی مجتمع مسکونی

«موشه سفدی» در سال 1967 با بازاندیشی در باره‌ی ساخت یکپارچه آپارتمان، پروژه‌ی هبیتات ۶۷ را ساخت که به هر واحد حس بی‌نظیری از گشودگی را می‌داد. تقریبا ۵۰ سال پس ...

نمایش ترافیک هوایی جهان به کمک فضایی‌سازی داده‌ها

در دنیای امروز، تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری بدون داشتن آمار و اطلاعات به‌روز و هماهنگ و فراگیر در واقع نامدیریتی است. نکته مهم در ارائه‌ی آمار و اطلاعات نحوه‌ی ارائ...
کانال تلگرام
اینستاگرام