فراخوان‌ها

نشست بررسی جایگاه اثرات هویت محلی و حس تعلق در نوسازی بافت‌های فرسوده

شهرداری تهران با همکاری دانشگاه جامع علمی و کاربردیسلسله نشست‌های تخصصی بازآفرینی و نوسازی شهری نخستین نشست: بررسی جایگاه اثراث هویت محلی و حس تعلق در نوساز...

اعلام نتایج به همراه مراسم معرفی و نمایش آثار منتخب «مرحله اول» مسابقه مرکز اجتماعی شهر صدرا

شرکت عمران شهر جدید صدرا شرکت عمران شهر جدید صدرا، هیئت داوران و مدیر مسابقه از تمامی حرفه مندان حقیقی و حقوقی معماری و شهرسازی که در مسابقه مرکز اجتماعی شهر ص...
کانال تلگرام
اینستاگرام