فراخوان‌ها

نهمین همایش کارگاه مطالعات عالی پدیدارشناسی منظرشهری با موضوع «فضاهای نوین جمعی»

برگزارکنندگان سازمان زیباسازی شهر تهران پژوهشکده نظر شماره تماس دبیرخانه همایش: ۶۶۹۱۶۹۸۳ مطالعات نظری مراکز تجاری در منظر شهری، یک عنصر ساخ...

هم‌اندیشی آسیب شناسی حقوقی نحوه تعامل شورا و شهرداری در شهر تهران

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران موضوع: هم‌اندیشی آسیب شناسی حقوقی نحوه تعامل شورا و شهرداری در شهر تهران باحضور: دکتر روح اله علیخان گرگانی/ دبیر نشست...
کانال تلگرام
اینستاگرام