فراخوان‌ها

بررسی «تجارب دفاترخدمات نوسازی شهر تهران درمحلات عودلاجان،سنگلج وناصرخسرو»

چهارمین نشست از دفتر دهم سلسله نشست­‌های موضوعی شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران‌ با محور «کیفیت زندگی در مرکز تاریخی شهر تهران» X شرکت عمران و بهساز...

کنگره های استانی چهارمین کنگره تاریخ معماری و شهرسازی ایران

کنگره استانی چهارمین کنگره تاریخ معماری و شهرسازی ایران در استان گلستان برگزار کننده: اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گلستان دبیرخانه: استا...

نمایشگاه آثار ارائه شده مجموعه چند عملکردی زندیه شیراز

مسابقه بین المللی طراحی شهری مجموعه زندیه شیراز توسط شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران و با نظارت دبیرخانه دائمی مسابقات معماری و شهرسازی از سال94 و با ...