فراخوان‌ها

برنامه تلویزیونی پایش با محور بایدها و نبایدهای خدمات شهری به حاشیه نشینان کلانشهرها

محمدسعید ایزدی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری ایران، عبدالله فتح اللهی مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران و دبیر ستاد بازآفرینی پاید...