فراخوان‌ها

مسابقه طراحی تندیس رسمی اتحادیه دانشجویی معماری، مرمت و شهرسازی ایران

برگزارکننده: دبیرخانه اتحادیه انجمن های علمی _ دانشجویی معماری، مرمت و شهرسازی ایران ارتباط با دبیرخانه: تهران – لویزان – خیابان شهید شعبانلو – دانشگاه...

چهارمین مسابقه پیشنهادی برای تهران به موضوع «شهر دوست دار کودک »

مؤسسه تهران نهادی مستقل ، مردم نهاد ، و بدون هرگونه وابستگی به دولت یا شهرداری است که در سال1390به همت جمعی از متخصصان ، استادان ، و صاحب نظران معمار و شهرساز، ...

کنفرانس یافته های نوین پژوهشی و آموزشی، عمران، معماری، شهرسازی و محیط زیست

برگزارکننده: با حمایت علمی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، مرکز رشد نانو انرژی های نو، شبکه جهانی آموزش و پژوهش های علمی “یوسرن “، م...