فراخوان‌ها

نشست باهمستان:تلاش برای تعریف کنشگری شهرسازی برای پیگیری حق بر شهر در تهران

دومین نشست از دفتر نهم سلسله نشست­‌های موضوعی شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران‌ با محور «حق مشخص به شهر مشخص» برگزار می‌گردد. شرکت مادرتخصصی عمران و به...