فراخوان‌ها

دفاعیه؛ «آموزش طراحی معماری مبتنی بر تفاوتهای جنسیتی؛ با رویکرد اسلامی»

دفاعیه دانشجو ساحل دژپسند مبتنی بر، “آموزش طراحی معماری مبتنی بر تفاوتهای جنسیتی؛ با رویکرد اسلامی” چکیده ای از پایان نامه: فرایند خلق آثار معماری از مسائل...
کانال تلگرام
اینستاگرام