پس از تکمیل اطلاعات زیر، گذرواژه برای شما ارسال می‌شود.

فراخوان‌ها

نشست «یکپارچگی وانسجام نظام شهرسازی»و «خودایمنی شهر»؛ پیشگیری ازحوادث نظیر پلاسکو

دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران • موضوع نشست اول: نشست علمی تخصصی «یکپارچگی و انسجام نظام شهرسازی کشور؛ الزامی ضروری برای پیشگیری از حواد...

معرفی کتاب «معماری و شهرسازی سنتی در کشورهای اسلامی»

انسان در طول تاریخ همواره آرزومند دستیابی به جامعه ای بوده که در آن خواسته‌هایش را تحقق بخشد و استعدادهای خود را از حال بالقوه به فعل درآورد. در کتاب حاضر با هد...

همایش ملی چالش‌ها و راهکارهای آموزشی و پژوهشی منابع طبیعی و محیط زیست ایران در هزاره سوم

دانشگاه تهران/ سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور/ سازمان حفاظت محیط زیست و ...موضوع: همایش ملی چالش‌ها و راهکارهای آموزشی و پژوهشی منابع طبیعی و محیط زیست...