مسابقات معماری

مسابقه ساختمان مدیریت مهندسی و تحقیق و توسعه شرکت ساخت تجهیزات سپاهان

مقدمه   به منظور تحقق اهداف استراتژیک در راستای ایفای نقش مسئولیت های اجتماعی و مشارکت پژوهشگران، طراحان خبره ملی، شرکت ساخت تجهیزات سپاهان در نظر دارد طراحی...

فراخوان عمومی جذب ایده پایانه هوایی ایران‌شهر «شهر فرودگاهی بین‌المللی امام خمینی»

شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) در راستای تجلی اندیشة ایران‌شهری، از این جهت حایز اهمیت است که نقطة آغاز و پایان سفر به سرزمین ایران است. این موضوع وزارت راه و ش...
کانال تلگرام
اینستاگرام