مسابقات معماری

فراخوان ثبت نام مسابقه طراحی نشانه برای شهرداری و سازمان حمل و نقل درون شهری مهاباد

شهرداری مهاباد در اجرای آئین نامه مالی و معاملات شهرداری ها بند ۴ مصوبه شماره ۱۸ مورخه ی ۲۶ دی‌ماه ۱۳۹۶ شورای محترم اسلامی شهر با هدف اعتلای هنر گرافیک در منط...
کانال تلگرام
اینستاگرام