مسابقات معماری

احیای کمون‌ها: مسابقه‌ی بین‌المللی طراحی معماری برای دانشجویان ۲۰۱۷ از شرکت «Shelter»

  در مناطق روستایی و آبادی‌های ماهیگیری هنوز هم «کمون‌هایی» چون کوه‌ها، جنگل‌ها، و آب وجود دارند که توسط اجتماع محلی مدیریت و استفاده می‌شوند. ولی می‌تو...