مسابقات معماری

مسابقه‌ی معماری آسیا از مجله‌ی ۲A: معماری مبتکرانه در آسیا

موضوع: در طول تاریخ، معماری آسیا همواره متنوع بوده‌است؛ تمدن‌های مختلف -از ایران گرفته تا چین و هند- به سازمان‌دهی هویت معماری خود که در نهایت به شکل‌گیری شه...