مسابقات معماری

مسابقه ملی و ورکشاپ اسکیس طراحی المان و لنداسکیپ ورودی دانشگاه یادگار امام خمینی (ره)

با توجه به اینکه دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری به عنوان «قطب علمی شبکه های ارتباطی و حمل و نقل» برگزیده شده است، گروه معماری این دانش...
کانال تلگرام
اینستاگرام