همایش معماری

نشست جمع‌بندی نشست های پیشین دفتر نهم با محوریت «حق مشخص به شهر مشخص»

نشست چهارم و پایانی از دفتر نهم سلسله نشست­‌های موضوعی شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران‌ با محور «حق مشخص به شهر مشخص» تحت عنوان جمع بندی نشست های پیشین...

نشست نگاه به کیفیت های زندگی شهری در فضاهای عمومی بافت تاریخی شهری از دریچه سینما و ادبیات

برگزاری نشست جستار کیفیت در تجربه های بازآفرینی شهری در چارچوب اندیشه ایرانشهر برگزار کننده: شرکت مادر تخصصی عمران وبهسازی شهری ایران دبیر پنل: دکتر محمد سع...
کانال تلگرام
اینستاگرام