همایش معماری

گفتمان نقد معماری و شهرسازی با عنوان «در مسیر تحقق معماری معاصر ایران»

انجمن صنفی مهندسان مشاور معمار و شهرسازموضوع: یکصد و هفتاد و چهارمین جلسه گفتمان از سلسله گفتمان های نقد معماری و شهرسازی با عنوان «در مسیر تحقق معماری معاصر ...

نشست بررسی جایگاه اثرات هویت محلی و حس تعلق در نوسازی بافت‌های فرسوده

شهرداری تهران با همکاری دانشگاه جامع علمی و کاربردیسلسله نشست‌های تخصصی بازآفرینی و نوسازی شهری نخستین نشست: بررسی جایگاه اثراث هویت محلی و حس تعلق در نوساز...
کانال تلگرام
اینستاگرام