همایش معماری

نشست تببین ضرورت توجه به معماری راه در طراحی و مدیریت بهره برداری راه های برون شهری

شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران‌نشست تببین ضرورت توجه به معماری راه در طراحی و مدیریت بهره برداری راه های برون شهری با محور: «معماری راه؛ رهیافتی نو...

کارگاه تخصصی توسعه فضای مبتنی بر حمل‌ونقل همگانی (T.O.D) و کاربرد آن در برنامه ریزی شهری و منطقه‌ای

دانشگاه شهید بهشتی/ معاونت پژوهشی و فناوریموضوع: کارگاه تخصصی توسعه فضای مبتنی بر حمل‌ونقل همگانی (T.O.D) و کاربرد آن در برنامه ریزی شهری و منطقه‌ای * معرفی...
کانال تلگرام
اینستاگرام