همایش معماری

فراخوان ۱۵ موقعیت تحصیلی دکترای شهرسازی (افق ۲۰۲۰ اروپا)

فراخوان ۱۵ موقعیت تحصیلی دکتری مطالعات شهری در چهار دانشگاه اروپایی(آلمان، اسلواکی، اسپانیا و سوئد.) همراه با بورس سه ساله (برنامه urbanHist). دریافت فایل فر...

«تعیین ابعاد سیاسی فضای شهری در ایران»؛ نشست هجدهم از سلسله نشستهای ایرانشهر

شرکت عمران و بهسازی شهری ایران (مادر تخصصی) وزارت راه و شهرسازی، هجدهمین نشست با موضوع: «تعیین ابعاد سیاسی فضای شهری در ایران» سخنران: دکتر محمدرضا حاف...
کانال تلگرام