همایش معماری

نشست شهر همگان

سلسه نشست‌های نقد پژوهش‌های شهری نشست سی‌ودوم: سه‌شنبه ۲۸/ شهریورماه/۱۳۹۶ موضوع: شهر همگان سخنران: سید مهدی معینی دبیر نشست: حسین ایمانی جاجرمی اعض...
کانال تلگرام
اینستاگرام