همایش معماری

دومین نشست از سلسله‌نشست‌های موضوعی دفترسیزدهم با موضوع «معماری راه»

شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران دومین نشست از سلسله‌نشست‌های موضوعی دفترسیزدهم با موضوع «معماری راه؛ رهیافتی نوین در ارتقای کیفیت منظر راه‌های برون شه...

برنامه ریزی اقتدارگرا؛ رونمایی از کتاب «نقد و بررسی طرح جامع تهران ۸۶»

پژوهشکده هنر، معماری و شهرسازی نظر نشست کتاب برنامه ریزی اقتدارگرا؛ رونمایی از کتاب «نقد و بررسی طرح جامع تهران ۸۶» سخنرانان: ناصر برائی علیرضا عندلیب سی...
کانال تلگرام
اینستاگرام