همایش معماری

برنامه اسکان بشر ملل متحد، جزئیات روز جهانی اسکان بشر و روز جهانی شهرها را اعلام کرد

برنامه اسکان بشر ملل متحد موضوع روز جهانی اسکان بشر که اولین دوشنبه اکتبر هر سال برگزار می‌شود و نیز روز جهانی شهرها(31 اکتبر) را اعلام کرد. براین اساس موضوع رو...

«طراحی نما» ؛ موضوع نشست اول از سلسله نشست های ۱۰ گفتار معماری

نحوه برگزاری جلسات به این صورت است که دو گروه با دو دیدگاه مختلف درباره یک موضوع واحد گفتگو خواهند کرد. افراد هر دو گروه از شخصیتهای برجسته و شناخته شده انتخاب ...

اجلاس نهایی نظریه ای با عنوان «خانۀ کعبه، الهام بخش در طراحی نیایشگاه مطلوب اسلامی»

قطب علمی معماری اسلامی دانشگاه علم و صنعت ایراناجلاس نهائی یک نظریه با عنوان «خانۀ کعبه، الهام بخش در طراحی نیایشگاه مطلوب اسلامی» ؛ راهبردها راه کارها و راه حل...