همایش معماری

سومین سوق از مجموعه نمایشگاه‌های «چارسوق» با موضوع «زندگی اجتماعی در بازار تهران»

نمایشگاه عکس‌های جاسم غضبانپور نمایش مستند «چهارپایه» به کارگردانی سید عباس حسینی و میزگرد با حضور؛ روح‌اله نصرتی: استاد جامعه‌شناسی دانشگاه تهران حسام سل...
article placeholder

جلسۀ دفاع از پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد مطالعات معماری ایران، دانشگاه تهران

«تحلیل رقومی‌سازی داده‌های معماری مسجدهای تاریخی ایران با استفاده از نرم افزارهای SPSS و ArcGIS: درآمدی بر پژوهش‌های گونه‌شناختی معماری مسجدهای ایران» محمدمه...
کانال تلگرام
اینستاگرام