همایش معماری

اعلام نتایج به همراه مراسم معرفی و نمایش آثار منتخب «مرحله اول» مسابقه مرکز اجتماعی شهر صدرا

شرکت عمران شهر جدید صدرا شرکت عمران شهر جدید صدرا، هیئت داوران و مدیر مسابقه از تمامی حرفه مندان حقیقی و حقوقی معماری و شهرسازی که در مسابقه مرکز اجتماعی شهر ص...

نشست «توسعه فضایی پایدار در پرتو اندیشه ایرانشهر»؛ از سلسله نشست‌های ایرانشهر – یزد

طرح توسعه اندیشه ایرانشهر شرکت عمران و بهسازی شهری ایران و همکاری اداره کل راه و شهرسازی یزد و سازمان مردم نهاد جهش *برگزار کننده نشست‌های فوق در تهران شرکت...