همایش معماری

نشست «آیا برای اهالی حرفه‌ی معماری و شهرسازی، مسئولیت‌هایی فراتر از وظایف حرفه‌ای قائلیم»

نحوه برگزاری جلسات به این صورت است که دو گروه با دو دیدگاه مختلف درباره یک موضوع واحد گفتگو خواهند کرد. افراد هر دو گروه از شخصیتهای برجسته و شناخته شده انتخاب ...

کارگاه تخصصی رویکردهای نو در مدیریت کسب‌و‌کار در شرکت‌های معماری کوچک و متوسط مقیاس

فصلنامه شهر و منظر با همکاری دانشگاه شهید بهشتیکارگاه تخصصی رویکردهای نو در مدیریت کسب‌و‌کار در شرکت‌های معماری کوچک و متوسط مقیاس مدرس: بهرام هوشیار یوسفی...

نشست تببین ضرورت توجه به معماری راه در طراحی و مدیریت بهره برداری راه های برون شهری

شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران‌نشست تببین ضرورت توجه به معماری راه در طراحی و مدیریت بهره برداری راه های برون شهری با محور: «معماری راه؛ رهیافتی نو...
کانال تلگرام