همایش معماری

دفاعیه؛ «آموزش طراحی معماری مبتنی بر تفاوتهای جنسیتی؛ با رویکرد اسلامی»

دفاعیه دانشجو ساحل دژپسند مبتنی بر، “آموزش طراحی معماری مبتنی بر تفاوتهای جنسیتی؛ با رویکرد اسلامی” چکیده ای از پایان نامه: فرایند خلق آثار معماری از مسائل...

نشست تخصصی انجمن علمی دانشجویی آمایش سرزمین و معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی

نشست تخصصی انجمن علمی دانشجویی آمایش سرزمین و معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی اولین نشست از سلسله نشست های واکاوی آمایش سرزمین با محوریت آب با ح...
کانال تلگرام
اینستاگرام