همایش معماری

روایت شهردرشب؛ جستاری برنورپردازی شهری بعنوان یک لایه از زیرساخت شهری

جستاری بر نورپردازی شهری به عنوان لایه ای از زیرساخت شهری سخنران: دکتر ارمغان احمدی؛ دکترای طراحی شهری دانشگاه شهید بهشتی، مشاور علمی گروه روشنایی گلنور حض...
کانال تلگرام
اینستاگرام