انتشار کتب و مجلات

انتشار کتاب «معماری جدید ژاپن، آثار معاصر معماران پیشرو جهانی»

انتشار کتاب «معماری جدید ژاپن، آثار معاصر معماران پیشرو جهانی» ترجمه دکتر الهام اندرودی معماری معاصر ژاپن به ویژه آثار متمایز جهانی آن، مبانی نظری ویژۀ معمار...
کانال تلگرام
اینستاگرام