انتشار کتب و مجلات

دوفصلنامه علمی-تخصصی-دانشجویی شوادون، شماره ۱۰، پاییز و زمستان ۹۵ منتشر شد

دانشگاه جندی شاپور دزفولآموزش معماری؛ نگرش ها و محیط یادگیری – هشتی/ سخن نخست/ علی مدرس اسفه – دهلیز/ آموزش معماری و محیط های آموزشی/ مهندس مرضیه اسلامی – م...

فراخوان ارسال مقاله نشریه اتحادیه انجمنهای دانشجویی معماری، مرمت و شهرسازی ایران

اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی معماری، مرمت و شهرسازی ایران موضوعات کلی فراخوان: – قنات میراث جهانی ایران – چالش های کلان آموزش معماری، مرمت و شهرسازی ...

کنفرانس رویکردهای نوین علوم انسانی درقرن ۲۱ با محور”حکمت اسلامی در هنر و معماری”

برگزارکننده: با مشارکت دانشگاه روسی ارمنی اسلاونیک ارمنستان و مشارکت شهرداری رشت، جهاد دانشگاهی استان گیلان، اداره میراث فرهنگی و گردشگری شهر رشت، سازمان زیباسا...
کانال تلگرام
اینستاگرام