چندرسانه‌ای

رویدادهای معماری

ذرات معلق در هوا از دید ماهواره ناسا

ذرات ریز جامد و مایع معلق در اتمسفر را Aerosol می‌نامند. شن‌های معلق در باد، نمک دریا، خاکستر آتش‌فشان‌ها، دود ناشی از آتش‌سوزی جنگل‌ها و آلودگی ناشی از کارخانه...

نمایش ترافیک هوایی جهان به کمک فضایی‌سازی داده‌ها

در دنیای امروز، تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری بدون داشتن آمار و اطلاعات به‌روز و هماهنگ و فراگیر در واقع نامدیریتی است. نکته مهم در ارائه‌ی آمار و اطلاعات نحوه‌ی ارائ...