پس از تکمیل اطلاعات زیر، گذرواژه برای شما ارسال می‌شود.

طراحی فضای شهری

نمود سادگی و کارایی مبلمان مدرن شهری در طراحی نیمکت چند منظوره

نویسنده: ولیسلاوا والچو/ نویسنده‌ی سال ۱۶-۲۰۱۵ سایت معماران منظر مترجم: وحیده پوراحمدی لاله/ کارشناسی ارشد معماری منظر از دانشگاه شهید بهشتی همه ما می...