تحریریه سرویس ترجمان

طراحی هرتزوگ و دمورن، برنده‌ی مناقصه‌ی ساختِ موزه‌ی هنرهای مدرن برلین

نمایی از طراحی هرتزوگ و دمورن برای موزه هنر مدرن برلین مترجم: محدثه عقبایی هرتزوگ و دمورن، مناقصه‌ی ساختِ موزه‌ی هنرهای مدرن برلین را در شرایطی از آن خود کرد...

اعلام برندگان مسابقات مسکن سازیِ «سوریه پس از جنگ»

مترجم: محدثه عقبایی Matterbetter، مجری مسابقات طراحی و معماری، برندگان مسابقه‌یمسکن‌سازیِ «سوریه بعد از جنگ»، برای دانشجویان و اساتید معماری، را اعلام کرد. ا...

«چگونه باید زندگی کنیم؟»؛ گزاره‌هایی برای طراحی داخلی مدرن

مترجم: محدثه عقبایی از زمانیکه دپارتمان معماری و طراحی در اوایل دهه‌ی ۱۹۳۰ تأسیس شد، کیوریتورهای موزه -با ایمان به اینکه طراحی در شکل‌دهی به تجربیات و بردا...