انجمن علمی دانشجویی/ مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی

به مناسبت روز جهانی فلسفه

موضوع: واکاوی بنیادهای نظری میراث فرهنگی

سخنرانان:
جناب آقای محمد سالاری/ جامعه شناس و اقتصاد‌ دان
مهندس احسان ایراونی/ کارشناس حوزه میراث فرهنگی


زمان: دوشنبه ۱ آذر ماه ۱۳۹۵ ساعت ۱۰ الی ۱۲

مکان: سالن همایش/ مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی

مطالب بیشتری نیست
کانال تلگرام
اینستاگرام