دانشکده علوم تربیتی و راونشناسی و دانشکده هنر و معماری دانشگاه شیراز

آموزش هنر، فرصت‌ها و تهدیدها
پژوهش در آموزش هنر
آموزش هنر در نظام آموزشی
مبانی فلسفی، اجتماعی و روانشناسی اموزش هنر
آموزش هنر و محیط زیست
آموزش هنر در قلمرو اسلامی
زمانبندی:
مهلت ارسال چکیده مقاله: ۱۰ آذرماه ۱۳۹۵
تاریخ برگزاری همایش: ۱۷ و ۱۸ اسفندماه ۱۳۹۵

مکان برگزای: شیراز/ میدان ارم/ مجتمع دانشگاه دانشگاه شیراز

مطالب بیشتری نیست
کانال تلگرام
اینستاگرام