دال مجله‌ای با سویه‌ی تحلیلی-انتقادی در حوزه‌ی معماری و شهرسازی ست. شماره‌ی اول، در پاییز ۹۵ منتشر شد. مجله‌ای تخصصی با محوریت “متن”….. تحریریه دال، گروهی از طراحان، معماران و شهر سازان امروز ایران هستند که اعتقاددارند حلقه‌ی مفقوده در مطالعۀ معماری معاصر، “اندیشه انتقادی” در معماری یا همان نحوه پیوند اندیشه معاصر با اثر معماری ست. به همین جهت لازم می‌دانند، از زوایایی این زمانی-این مکانی (اینگاهی)، معماری را شناسه کنند. اندیشۀ امروز معمار در تعامل با علوم پیرامعماری…..
دال در نظر دارد در ابتدا راه را برای نقد معماری، هموار کند. نقدی که مقدمه‌ی آن شناخت است. اشراف بر احوال معماری معاصر اولاً مستلزم به دست آوردن شناخت از وضعیت کنونی جامعه‌ی ایران و جامعه‌ی جهانی ست و ثانیاً خوانش دقیق آثار معماری در وضع حاضر. وضعیتی که مؤلفه‌های بسیاری در شکل‌گیری آن دخیل هستند و از همین روست که دال وظیفۀ جمع‌آوری، و در ادامه تحلیل این مؤلفه‌ها را، دستمایه حرکت خویش برای جامعه معماری ایران قراردادِ است.
.

مجله دال را می‌توانید فقط از کتاب‌فروشی مجموعه کانون معماران معاصر – پاگرد – تهیه بفرمایید.

کتاب‌فروشی پاگرد، شهرک غرب، میدان صنعت، خیابان حسن سیف، کوچه دوم، پلاک ٧، طبقه اول
T: 02188093255

مطالب بیشتری نیست
کانال تلگرام
اینستاگرام