دفتر معماری پلسارپارت شیوار آراسته
باز گرداندن زندگی به شهر به همراه عکاسی از پاییز دروازه غار
موضوعات پیشنهادی برای عکاسی
– مردم، کار، کیفیت زندگی
– سیمای کالبد
– معماری ارزشمند
– جزییات و تزیینات
زمان: ۳۰ مهرماه ۱۳۹۵
ساعت: ۹
مکان: میدان رجبعلی خیاط
مطالب بیشتری نیست
کانال تلگرام
اینستاگرام