گروه مطالعات ایران دانشگاه تهران
نشست های تجارب مطالعات معماری و شهرسازی

موضوع:
نوشتن درباره‌ی معماری ( اشتیاق به نوشتن در جست و جوی معماری

سخنران:
دکتر محمد علی مرادی

زمان برگزاری: ۲۷ مهرماه ۱۳۹۵
ساعت برگزاری: ساعت ۱۰ الی ۱۲
مکان برگزاری: دانشگاه تهران. پردیس هنرهای زیبا/ دانشکده معماری/ ساختمان تحصیلات تکمیلی
مطالب بیشتری نیست
کانال تلگرام
اینستاگرام