پژوهشکده ثامن
موضوع:

مشهد توسعه افقی یا توسعه عمودی؟!
تاملی بر چرایی و چگونگی بلند مرتبه سازی در مشهد

میزگرد با حضور:

دکتر حسین بحرینی
عضو هیئت علمی گروه شهرسازی دانشگاه تهران
دکتر مرتضی جابری
عضو هیئت علمی گروه شهرسازی دانشگاه تهران
دکتر اکبر دیسفانی
مدرس و پژوهشگر برنامه‌ریزی‌ شهری
مهندس سهراب مشهودی
دبیر گروه شهرسازی حامعه مهندسین مشاور

زمان:پنجشنبه ۱۵ مهرماه ۱۳۹۵
ساعت برگزاری: ساعت ۱۶ الی ۱۹
مکان برگزاری: سناباد ۴۱، تقاطع اول سمت راست پلاک ۳۴، پژوهشکده ثامن
مطالب بیشتری نیست
کانال تلگرام
اینستاگرام